Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Hebrajskojęzycznych Przewodników Turystycznych w Polsce zostało powołane w celu rozwijania i promowania projektów społecznych i turystycznych realizowanych między organizacjami, firmami i jednostkami w Polsce i Izraelu a przybywającymi do Polski turystami.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są doświadczonymi przewodnikami na terenie Polski, dysponującym wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz znaczną wiedzą i posiadającymi szerokie grono klientów.

Stowarzyszenie posiada dużą rozpoznawalność oraz wpływ w środowisku odwiedzających Polskę turystów.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z każdą instytucją bądź jednostką, która może przyczynić się do korzyści naszych klientów.

Z chęcią będziemy wspierać i rozwijać nowe inicjatywy i projekty w dziedzinie turystyki, kultury i historii realizowane między Polską i Izraelem a także społecznością żydowską w Diasporze.

Ze wszelkimi pytaniami, propozycjami lub prośbami można zwracać się bezpośrednio do jednego z członków Rady Stowarzyszenia lub poprzez stronę internetową: www.guideinpoland.com

Z szacunkiem

Rada Założycielska Stowarzyszenia Hebrajskojęzycznych Przewodników Turystycznych w Polsce