פאול שפרינגר, מדריך בפולין

פאול שפרינגר, מדריך בפולין